Willen jij en je collega's iets aan taal doen in je lessen maar weten jullie niet wat? Misschien heb je iets aan deze film. Laat je inspireren door collega's.
Lees verder

Hulpmiddelen voor docenten bij de taalontwikkeling van leerlingen

Ben je docent op een middelbare school?
Hebben je leerlingen moeite met taal in je vak?
Struikelen ze over onbekende woorden in de schoolboeken?
Lezen ze wel maar kunnen ze geen verbanden leggen?
Schrik je van hun antwoorden in proefwerken?
Wil je hier graag iets aan doen?

Je vindt hier per thema (woordenschat, lezen & leren, formuleren en aan de basis):

  • tips en werkvormen voor je lessen
  • artikelen over taalontwikkelend lesgeven (TOL)
  • ervaringen van andere docenten


De website wordt voortdurend aangevuld. Voor en door docenten! Omdat je twee keer zoveel bereikt als je bij alle vakken aandacht besteedt aan taal: TAAL x VAK = SUCCES2

Reageer

Heb je zinvolle suggesties, interessante ervaringen of vragen? Stuur ons een e-mail. Je kunt ook reageren via ons reactieforum dat je vindt bij elke tool en elk artikel.

Project

Deze website is een onderdeel van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken'. Een initiatief van Levende Talen, VECON en het Platform VVVO en gefinancierd door het ministerie van OCW (meer informatie over het project vind je bij ‘OVER’). Projectleider is Fouke Jansen in samenwerking met Anne-Marie Westdorp.