Aan de basis

Over welke taalproblemen hebben we het?

Hoe denken de leerlingen zelf over hun taalniveau? Komt dat overeen met wat docenten vinden? Lees de samenvatting van hun antwoorden op de vragenlijsten.

Download tool