Bemoediging
Taalverwervend lesgeven: zinvol, een opening naar beter resultaat, en goed uitvoerbaar, mits ‘geborgd’ in een taalbeleidsplan, vastgelegd voor een aantal jaren. Dit taalbeleidsplan moet dan toegesneden zijn op de eigen situatie, op de eigen school. 

En dus ga je als verantwoordelijke aan de slag: 0-meting, quickscans, enz., om een duidelijk beeld te krijgen hoe de zaken staat, en waar ze kunnen worden verbeterd.                       

Leerlingen krijg je snel mee. Zij zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ die weten dat een antwoord op  een te moeilijk verwoorde vraag totaal de mist in kan gaan……                                        

Maar ja, de collega’s….. 'Taalbeleid, waarom ? Doe ik het soms niet goed ? We hebben al zoveel extra taken, en dan ook nog lijsten invullen met vragen over taal(doelen), woordenschat, samenvatten enz.'  De minister zit ver weg, de inspectie staat ook niet elke dag voor de deur, maar degene die het taalbeleidsplan schrijft zit dichtbij. Tegen hem/haar duidelijk zeggen wat je er van vindt, lucht op !

Dus maar niet aan zo’n plan beginnen ? Collega-beleidsplanschrijvers, houd vooral moed ! Glimlach mild en begrijpend, maar bouw tegelijk doelgericht verder aan het plan, dat past bij  de situatie van uw school. Leerlingen zijn er absoluut bij gebaat.

En de collega’s ? U zult het zien, het bastion der klachten gaat scheuren ! Slechts een hebt u er nodig, die erkent dat het inderdaad anders, beter kan, en het kantelt. Als er een schaap over de dam is, volgen er meer ! En tenslotte gaan ze ervoor, alsof ze het zelf hebben uitgevonden. En achter uw hand kunt u lachen : u hebt uw doel bereikt!

Gerrit Hagens, docent Klassieke talen en godsdienst