Docenten moeten niet alles goedkeuren

De school van Ilsemarie had tegenvallende schoolresultaten en de uitslag van de diataaltest in 4 havo en 4 vwo was bedroevend, al hadden daar ook andere factoren mee te maken. Uit de vragenlijst Heb ik moeite met taal? die was afgenomen in vwo 5, bleek 80% van de leerlingen regelmatig moeilijke woorden tegen te komen. Ilsemarie gaat met collega's van verschillende vakken (scheikunde, economie, Nederlands en biologie) aan de slag om leerlingen te helpen beter te formuleren.

'Docenten moeten niet alles goedkeuren, omdat ze wel begrijpen wat de leerling bedoelt.'