Taalpolitie op het Stedelijk Gymnasium Leiden

Hoe maak je leerlingen bewust van het feit dat ze zelf iets kunnen doen aan hun woordenschat?

Op het Stedelijk Gymnasium Leiden denken we dat het helpt om leerlingen uit de onderbouw hun docenten geschiedenis te laten ‘betrappen’ op moeilijk taalgebruik. Iedere les worden er twee leerlingen aangewezen die voor die les mogen ‘optreden tegen taalovertredingen’, zij zijn de ‘taalpolitie’. Zij verzamelen gedurende de les minstens drie woorden die niet mogen voorkomen in de begrippenlijst (geen vaktermen dus) maar die wel lastig zijn. Woorden als verschansen, muiterij, schaars of bezigen zijn dan woorden die boven komen drijven.

De volgende les beginnen we met het herhalen van de moeilijke woorden van de vorige les, bijvoorbeeld door een zin te bedenken waarin alle moeilijke woorden voorkomen, met hulp van de klas uiteraard. Je kunt dan al doende de vorige les weer even opfrissen, want de bedachte zin moet uiteraard iets te maken hebben met de stof die in de vorige les behandeld is. He belangrijkste doel is wat ons betreft dat leerlingen zélf actie leren ondernemen en actief aan de slag gaan met het uitbreiden van hun woordenschat.

Anjo Roos, docent geschiedenis Stedelijk gymnasium Leiden