Formuleren

Spel Link it
Taal en vak kun je niet los van elkaar zien. Voor het vak is het belangrijk dat een leerling een antwoord precies formuleert. Anders is het antwoord onvolledig of klopt het net niet. Precies formuleren kun je oefenen met het spel Link it.

Het is een spel waarmee leerlingen de leerstof kunnen herhalen en oefenen. Een goede voorbereiding op het proefwerk. Het maken van het spel kost even tijd maar het spel kan vaak gebruikt worden, ook door collega's. Hier is een voorbeeld uitgewerkt voor de geschiedenisles. Zonder veel extra werk en lestijd maak je van dit spel een taalontwikkelende oefening.

Download tool