Formuleren

Toets wijzer - scoor beter

Hang de poster Toets wijzer - scoor beter in elk lokaal. Spreek met (een aantal) collega's af regelmatig naar de poster te verwijzen en de top tien tips voor het beantwoorden van vragen te bespreken. Evalueer na een aantal weken.

Download tool