Lezen & leren

Lezen in de zaakvakken
In de workshop die Wim van Beek voor de projectgroep verzorgde, pleitte hij voor meer nadruk op input. Geef leerlingen de tijd de leerstof en de taal die erbij hoort te begrijpen en te verwerken voordat je van ze vraagt over de leerstof te spreken en te schrijven. 

En verder: er wordt overal gesproken over de moeite die leerlingen hebben met het lezen van schoolboeken. Wim van Beek laat zien hoe moeilijk en/of onduidelijk schoolboeken vaak zijn: moeilijke zinnen en woorden, geen duidelijke kopjes en titels, illustraties die niets met de tekst te maken hebben, vragen die niet over de tekst gaan. Het wordt de leerlingen ook niet gemakkelijk gemaakt. Als docent is het belangrijk daar oog voor te hebben.

Download tool