Slotconferentie

Docenten aan zet bij taal in alle vakken

Op 3 april 2013 vond de slotconferentie van het project plaats op de prachtige school Het Houtens in Houten, de school van een van de docenten in dit project. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst die goed bezocht is. Enkele reacties: laagdrempelig, praktisch, inspirerend, fantastisch.

   VIDEO-IMPRESSIE van de conferentie

DE PRESENTATIES

Shanta Aart-Sital Schat aan woorden

Afra van Daatselaar Woordenschat, basis voor beter begrijpen 

   Gerrit Hagens Back to basics

   Marc van Maastricht  De woordenschat te lijf in je vak.

   Peter Nessen   Vakwoordenschat, onderschat

   Hein Pot 'Meneer ik snap het niet!' Eenheid in vraagwoorden en hoe te antwoorden.

  Anjo Roos Teacherassistants

  Ilsemarie Samson Formuleren in de bovenbouw

  Wim Steegmans Toets wijzer, scoor hoger

  Rosa Veldman   Let op je woorden, schat!

  Anne-Marie Westdorp Hoofd- en bijzaken, teambreed

  Wilma van der Westen De vakdocent voor taalrendement

 

 

 

 

Docenten aan zet bij taal in alle vakken

Wij zijn enthousiaste vakdocenten die in onze lessen willen bijdragen aan de taalvaardigheid van onze leerlingen. Door samen te werken met andere vakdocenten vergroten we onze eigen deskundigheid in taalontwikkelend lesgeven.

Materiaal delen

Samen zoeken we naar werkvormen, materialen en goede voorbeelden van taalontwikkelend lesgeven om deze door te geven aan vakcollega's binnen en buiten de eigen school.

Taalbeleid

Met dit project willen we draagvlak creëren onder (vak)docenten voor een schoolbreed taalbeleid. De docenten die binnen dit project geschoold worden, stimuleren en enthousiasmeren op hun eigen werkplek collega’s voor taalontwikkelend lesgeven.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW op aanvraag van Levende Talen, de VECON en het Platform VVVO.

Slotconferentie

Het project is gestart in februari 2012 en loopt door tot voorjaar 2013. Het project sluit af met een landelijke conferentie.

Deelnemers

 

Shanta Aart-Sital, docent Zorg en welzijn en Nederlands

Onze school is op dit moment geen uitzondering als ik zeg dat leerlingen lage cijfers halen en problemen hebben met leren. Sinds dit schooljaar wordt er bewust veel gedaan aan taal- en rekenbeleid om dit probleem het hoofd te kunnen bieden. Ik heb een 2e graads bevoegdheid voor Nederlands en ben aan het studeren voor de 2e graads bevoegdheid voor Zorg en Welzijn. Ik geef les in de bovenbouw vmbo kader/basis aan het Blariacumcollege in Venlo. Voor deze sector mag ik het taalbeleid coördineren en meedenken om de leerlingen meer te activeren. Door deel te nemen aan deze werkgroep wil ik mijn bijdrage op onze school vergroten. Met dit project wil ik met collega’s bewuster gaan werken aan taal in alle vakken.

 

Afra van Daatselaar, docent Engels, Nederlands, MTR (aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer) en praktijklessen Consumptief Breed

Mijn hele werkende leven sta ik al voor de klas; eerst als juf Afra op verschillende basisscholen en in verschillende groepen en de laatste elf jaar als mevr. van Daatselaar op het VMBO. Daar geef ik les aan leerlingen die een LWOO-indicatie hebben en daardoor meer persoonlijke begeleiding in de klas krijgen. Ik geef verschillende vakken aan deze leerlingen in de Basisberoepsgerichte leerweg. Vijf jaar geleden heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van dyslectische leerlingen en doe ik de vooronderzoeken op school bij leerlingen die vermoedelijk dyslectisch zijn. Taal is dus echt mijn ding.

Gerrit Hagens, docent Klassieke talen en Godsdienst

In de functie van senior docent ben ik bezig met het formuleren van taalbeleid. Ik doe dat samen met alle taaldocenten, omdat we het taalbeleid willen opbouwen ‘vanaf de basis’. Het hoort ook tot mijn taak collega’s bewust te maken van taalontwikkelend lesgeven. Het is de bedoeling dat we vanuit het leergebied talen collega’s concrete handreikingen doen. Ik verwacht dat het project Docenten aan zet bij taal in alle vakken mij een aantal ‘skills’ geeft om dat te realiseren.

Fouke Jansen, projectleider

Ik ben docent Nederlands als tweede taal geweest maar geef geen les meer. Sinds 2001 heb ik een eigen taaladviesbureau. Ik geef advies over leerlijnen Nederlands en NT2, verzorg docententrainingen en ontwikkel lesmateriaal, NT2 maar ook Nederlands voor het voortgezet onderwijs en mbo, en voor laaggeletterde volwassenen.  Ik zit in het bestuur van Levende Talen (sectie Nederlands) en ben namens Levende Talen projectleider van dit project, samen met Anne-Marie Westdorp.

Marc van Maastricht, docent Biologie

Naast lesgeven ben ik veel met ICT bezig. Ik heb als trainer gewerkt bij een onderwijsinnovatie- & ICT-bureau en ik heb scholen en docenten begeleid bij het implementeren van ICT in de lessen. Maar het plezier van het contact met leerlingen trok en sinds 2010 combineer ik een baan als docent met het geven van trainingen aan docenten (vanuit mijn eigen bedrijf Van Maastricht Onderwijs & ICT).

Peter Nessen, docent Management & Organisatie en Economie

Op mijn school is begin dit jaar de projectgroep ‘Taalbeleid’ gestart. Dit project wil collega’s ondersteunen bij het taalontwikkelend lesgeven. We doen dit onder andere door het ‘Schooltaalwoordenproject’. Elke week behandelen we 5 woorden en een zegswijze en bij alle vakken wordt aandacht besteed aan deze Schooltaalwoorden van de week. Bij Nederlands worden ze getoetst.
Ik verwacht dat het project ‘Docenten aan zet bij taal in alle vakken’ mij een aantal handreikingen geeft en dat ik deze met mijn collega’s kan delen. Zo kunnen we taalvaardiger en daardoor beter presterende leerlingen opleiden.

Hein Pot, docent Economie

Ik doe mee aan het project Docenten aan Zet bij Taal in alle Vakken, omdat ik meer informatie wil over leer- en taalprocessen bij leerlingen. Ik verwacht dat dit de stap van het vmbo naar de havo verbetert en mensen met een laag taalniveau meer kansen biedt.

Ilsemarie Samson, docent Biologie

Vanaf cursusjaar 2011-2012 werken wij in de Brugklassen met domeinen. Ik neem deel aan dit project omdat wij in het bovenbouwteam willen beginnen met Taalbeleid. Wij verwachten, door samen met leerlingen bewust bezig te zijn met taal, hun studieresultaten te verbeteren.

Wim Steegmans, docent Geschiedenis

Ik geef les in de bovenbouw havo en vwo, maar heb elk jaar ook één of twee onderbouwklassen. Sinds twee jaar werk ik met een aantal collega’s aan de taalontwikkeling van leerlingen. Vooral op het gebied van het lezen van vragen en het formuleren van antwoorden. Ik hoop met dit project mijn gereedschapskist (en die van collega’s) op het gebied van taalontwikkeling uit te breiden. Daarnaast hoop ik dat mijn ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan dit project.

Rosa Veldman, docent Aardrijkskunde

Zoals op veel middelbare scholen, hebben leerlingen op mijn school moeite met taal. Leerlingen vragen regelmatig wat woorden betekenen. Ook geven leerlingen (zonder dat ze het zelf weten) een verkeerde betekenis aan woorden. Het moet voor leerlingen moeilijk zijn de lesstof te begrijpen als ze zoveel woorden niet kennen. Ik wil leerlingen helpen in het vergroten van hun (vak)woordenschat. Ik doe mee met dit project om te leren van de ervaringen van andere docenten en om mijn eigen ideeën te bespreken.

Anne-Marie Westdorp, docent Nederlands en mede-projectleider

Ik heb een tweede graads bevoegdheid voor de vakken Nederlands en Engels en ik heb in februari 2011 de Master Professioneel meesterschap gehaald. Voor deze NiME masteropleiding (Amsterdam) heb ik onderzoek gedaan naar het opzetten van taalbeleid. Ik ben lid van de werkgroep taalbeleid van Levende Talen waar ik een presentatie heb gegeven over mijn onderzoek. Ik werk op Het Houtens, een school voor mavo en beroepsgericht onderwijs.