Woordenschat

Woordenschat

Veel leerlingen van de docenten in dit project, geven aan moeite te hebben met het woordgebruik in de schoolboeken, maar ook in het taalgebruik van de docenten. Docenten hebben dat niet altijd in de gaten en schatten de woordenschat van leerlingen vaak groter in. Als een leerling te weinig woorden kent, wordt leren moeilijk. Gebruik de tools en artikelen om leerlingen te helpen.