Woordenschat

Leerlingen observeren de docent
Met de checklist zelfreflectie woordenschat onderzoek je hoeveel aandacht je aan woorden besteedt in je les. Maar merken je leerlingen daar iets van? Vraag je leerlingen de observatielijst woordenschat in te vullen. Bespreek de resultaten met je klas. Weer een mogelijkheid om het onderwerp taal bespreekbaar te maken.

Download tool